Vašek Kříž - UWF

úvod » články » Předvánoční Amerika

Předvánoční Amerika

Předvánoční Amerika

Tak jsme zase o jednu Ameriku starší... Jako každý rok, i tentokrát se druhou prosincovou sobotu naplnil známý a populární lom Mořina, zvaný Amerika, snad veškerým potápěčským obyvatelstvem ze středních Čech a přilehlého okolí. Berounský klub Triton otevřel opět svou vstřícnou náruč a nechal odemknout železná vrata, aby tak tradici bylo učiněno zadost. Účast byla snad největší v celé historii klubu, voda krásně čistá, aspoň na začátku, oheň praskal a chlazená Plzeň, vytažená z útrob lomu chutnala s kvalitní uzeninou z rozpálené polní kuchyně dvojnásob.

Ti, kteří se nemají možnost vidět celý rok, si konečně pokecali, předvedli navzájem poslední novinky, ať už ratolesti a nebo součásti potápěčské výstroje a večer pak všechno společně zapili na veselici v nedalekém restauračním zařízení v Hýskově. Už teď se těšíme na Ameriku 2016!

Vašek Kříž, foto autor

COPYRIGH

Všechny fotografie a články v této internetové prezentaci jsou zatíženy autorským právem ve prospěch Václava Kříže. Nic, co je zde prezentováno, nesmí být reprodukováno, tištěno, publikováno nebo jinak dále distribuováno bez písemného souhlasu autora. Povolení pro využití materiálů je možné získat na vckriz@seznam.cz.